Linea Taglio

Linea Taglio
LAMA/CONTROLAMA IDEAL 1033 LAMA/CONTROLAMA IDEAL 1034 LAMA/CONTROLAMA IDEAL 1035/2035 LAMA/CONTROLAMA IDEAL 1036/1038 LAMA/CONTROLAMA IDEAL 1042 LAMA/CONTROLAMA IDEAL 1043 LAMA/CONTROLAMA IDEAL 1058 LAMA/CONTROLAMA IDEAL 1071 LAMA/CONTROLAMA IDEAL 1080/75° LAMA/CONTROLAMA IDEAL 1110/75°
kg

PER TAGLIACARTE E PER TRAPANI-ARROTONDANGOLI

Listelli per tagliacarte IDEAL - EBA - PC3203 - PC420 - PC470 o altri modelli.

 • Lama PC3203
 • Lama PC420FA
 • Lama PC470FA
 • Lama PC430SG
 • Lama IDEAL 3915
 • Lama IDEAL 4215
 • lama IDEAL 3900 manuale
 • Lama IDEAL 4700 manuale
 • lama EBA T4/430
 • lama EBA 10/550
 • lama 4810/4850/5210 IDEAL
 • lama 6550 IDEAL
 • lama 7228 IDEAL
 • Lama ideal 4810/4850
 • Lama ideal 5221/5222
 • Lama ideal 6550
 • Lama ideal 7228